All Stock


Farmhouse Kitchen Chairs

Farmhouse Kitchen Chairs

Treen Cider Barrel

Treen Cider Barrel

Antique Farmhouse Kitchen Chairs

Antique Farmhouse Kitchen Chairs

Antique Kitchen Chairs

Antique Kitchen Chairs

Antique Baby Walker

Antique Baby Walker

Antique Country Stool

Antique Country Stool

Antique Windsor Kitchen Chairs

Antique Windsor Kitchen Chairs

Thames Valley Windsor Armchair

Thames Valley Windsor Armchair

Antique Iron Bound Chest

Antique Iron Bound Chest

Vintage Garden Bench

Vintage Garden Bench

Mouseman Cheeseboard

Mouseman Cheeseboard

Antique Tripod Table

Antique Tripod Table

Antique Pine Base (for restoration)

Antique Pine Base (for restoration)

Antique Miniature Chest of Drawers

Antique Miniature Chest of Drawers

Antique Carolean Armchairs

Antique Carolean Armchairs

Scumbled Victorian Chest

Scumbled Victorian Chest

Antique Harvest Measure

Antique Harvest Measure

Antique Carpet Rug

Antique Carpet Rug

Antique Carpet Rug

Antique Carpet Rug

Vintage Runner

Vintage Runner

Antique Rug

Antique Rug

Vintage Persian Runner

Vintage Persian Runner

C18th Oak Coffer

C18th Oak Coffer

Antique Pine Refectory Table

Antique Pine Refectory Table

Vintage Windsor Kitchen Chairs

Vintage Windsor Kitchen Chairs

Antique Pine Dresser

Antique Pine Dresser

Antique Windsor Armchairs

Antique Windsor Armchairs

Two Antique Tavern Stools

Two Antique Tavern Stools

Tall Antique Stool

Tall Antique Stool

Miniature Chest of Drawers

Miniature Chest of Drawers