All Stock

Antique Farmhouse Kitchen Chair Set

Code: D6319

Antique Farmhouse Kitchen Chair Set

Windsor Lathback Kitchen Chairs x6

Code: D6313

Windsor Lathback Kitchen Chairs x6

Primitive Milking Stool

Code: C6130

Primitive Milking Stool

4x Mixed Windsor Farmhouse Kitchen Dining Chairs

Code: D6315

4x Mixed Windsor Farmhouse Kitchen Dining Chairs

Harlequin Set Windsor Kitchen Chairs

Code: D6311

Harlequin Set Windsor Kitchen Chairs

Late Georgian Candle Box

Code: C6140

Late Georgian Candle Box

Set 8 Farmhouse Kitchen Dining Chairs

Code: D6302

Set 8 Farmhouse Kitchen Dining Chairs

Antique Coin Tray

Code: D6309

Antique Coin Tray

C18th Oak Candle Box

Code: C6142

C18th Oak Candle Box

Pr Windsor Lathback Kitchen Chairs

Code: D6307

Pr Windsor Lathback Kitchen Chairs

Windsor Kitchen Dining Chairs, Set of 8

Code: D6292

Windsor Kitchen Dining Chairs, Set of 8

Set 4 Antique Kitchen Chairs

Code: D6303

Set 4 Antique Kitchen Chairs

Victorian/Edwardian Trestles

Code: D6299

Victorian/Edwardian Trestles

Pr Windsor Kitchen Chairs

Code: D6298

Pr Windsor Kitchen Chairs

Pr Windsor Lathback Kitchen Chairs

Code: D6305

Pr Windsor Lathback Kitchen Chairs

Set Windsor Lathback Kitchen Chairs (6)

Code: D6293

Set Windsor Lathback Kitchen Chairs (6)

6x Windsor Lyreback Kitchen Chairs

Code: C6227

6x Windsor Lyreback Kitchen Chairs

Miniature Chest of Drawers

Code: D6297

Miniature Chest of Drawers

Painted Pine Kitchen Spice Drawers

Code: D6296

Painted Pine Kitchen Spice Drawers

Pair of Lathback Windsor Chairs

Code: D6271

Pair of Lathback Windsor Chairs

Windsor Kitchen Chairs x6

Code: D6290

Windsor Kitchen Chairs x6

C19th Miniature Chest of Drawers

Code: D6267

C19th Miniature Chest of Drawers

Pr Best Quality Windsor Kitchen Chairs

Code: D6270

Pr Best Quality Windsor Kitchen Chairs

General Purpose Stool

Code: D6283

General Purpose Stool